top of page

Discover EGlamping

Our Story

Welcome to EGlamping, where we redefine the camping experience. Immerse yourself in nature while enjoying the comforts of modern luxury. Our unique accommodations and breathtaking locations create unforgettable memories. Whether you're seeking a romantic getaway or a family adventure, EGlamping offers the perfect escape. Explore our collection of handpicked destinations and indulge in the beauty of the great outdoors. Join us and experience the magic of EGlamping today!

Discover EGlamping

Our Story

Welcome to EGlamping, where we redefine the camping experience. Immerse yourself in nature while enjoying the comforts of modern luxury. Our unique accommodations and breathtaking locations create unforgettable memories. Whether you're seeking a romantic getaway or a family adventure, EGlamping offers the perfect escape. Explore our collection of handpicked destinations and indulge in the beauty of the great outdoors. Join us and experience the magic of EGlamping today!

I. NHỮNG ĐIỂM KHÁCH LƯU TRÚ PHẢI THUÂN THỦ

 • Không mang vũ khí, chất gây cháy và các hóa chất độc hại vào khuôn viên cắm trại.

 • Nghiêm cấm các hoạt động trái pháp luật tại Tropical Eglamping: cờ bạc, tuyên truyền tôn giáo, tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy.

 • Nghiêm cấm các các hành vi xả rác bừa bãi, khạc nhổ, đại tiện không đúng nơi quy định trong khuôn viên cắm trại.

 • Ban quản lý và nhân viên có quyền từ chối tiếp nhận bất kỳ khách hàng nào sử dụng các dịch vụ của Tropical Eglamping nếu không tuân thủ theo các nội dung và quy định nêu trên.

II. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:

 • Hỗ trợ khách hàng và tư vấn các dịch vụ của chúng tôi

 • Cung cấp thông tin các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng

 • Gửi thông báo các chương trình, dịch vụ mới nhất của chúng tôi

 • Giải quyết vấn đề phát sinh khi sử dụng dịch vụ

 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp

 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi

2. Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

 • Khách hàng trực tiếp cung cấp bao gồm: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ

 • Khách hàng tương tác qua website https://eglamping.vn:  chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin trong quá trình khách hàng tương tác

 • Từ những nguồn hợp pháp khác: chúng tôi thu thập thông tin khách hàng từ các nguồn hợp pháp khác

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Hộ Kinh doanh Tropical EGlamping sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin khách hàng cung cấp

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân

 • Chúng tôi sử dụng một số dịch vụ từ  nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website  Khi đó, bên thứ ba có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân

 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân

 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý

 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 • Tên doanh nghiệp: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TROPICAL EGLAMPING

 • Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký:  47C8010044 do Phòng tài chính kế hoạch Đồng Nai cấp ngày 25 tháng 11 năm 2021

 • Trụ sở chính: Ấp Mít Nài, xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai.

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu

Nếu quý khách có bất cứ về yêu cầu nào về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, quý khách có thể:

 • Gọi điện trực tiếp về số điện thoại: 0983278949

 

bottom of page